Gebruiker verwijderen

Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, kunt u dat middels onderstaand formulier aangeven.
Wanneer u aangeeft dat een triagist stopt met de opleiding tot triagist, zullen wij alle gegevens verwijderen. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

U mag ervan uitgaan dat de afmelding binnen een werkdag gerealiseerd is, en ontvangt alleen nader bericht wanneer uw afmelding vragen oproept bij de beheerder.
Om een gebruikers te (laten) verwijderen, neemt u contact op met beheer@triage.nl
Vermeld hierbij duidelijk:

  • Uw naam
  • Uw functie
  • Uw organisatie
  • Naam van de te verwijderen gebruiker
  • Gebruikersnaam van de te verwijderen gebruiker
  • Datum waarop deze persoon verwijderd moet worden
  • Uw email adres
  • Reden van verwijdering (bijvoorbeeld Uit dient, Uit opleiding, Anders, nl...)
  • Eventuele toelichting.

Let op: Een gebruiker die uit dienst gaat, kan op een ander moment en/of plaats weer in dienst komen. Wij bewaren daarom wel alle gegevens en het portfolio.

Een gebruiker die stopt met de opleiding tot triagist, kan niet als triagist werken. Wij verwijderen dan ook alle gegevens. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.